Close
ACHIZITII PUBLICE

 • Consultanta cu privire la respectarea legislatiei romane si europene in materie
 • Asistenta cu ocazia elaborarii documentatiei de atribuire de catre autoritatea contractanta
 • Redactarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire
 • Verificarea eligibilitatii ofertantilor
 • Asistenta cu ocazia elaborarii ofertelor de catre operatorii economici
 • Asistenta si reprezentare juridica in cadrul procedurii administrativ-jurisdictionale derulate in fata CNSC
 • Asistenta si reprezentare juridica in cadrul litigiilor de orice tip generate de atribuirea/incheierea/executarea/incetarea contractelor de achizitie publica
 • Negocierea/redactarea contractelor de achizitie publica
 • Asistenta in vederea implementarii contractelor de achizitie publica
 • Consultanta si asistenta juridica in cadrul procedurilor de achizitie publica demarate in vederea atribuirii contractelor sectoriale
CEDO

 • Acordarea de consultanta juridica de specialitate cu privire la competenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si privitor la domeniile de aplicabilitate ale Conventiei;
 • Redactarea plangerilor adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului;
 • Asistenta juridica si reprezentare in procedurile ulterioare sesizarii Curtii cu o plangere, precum: comunicarile cu Grefa Curtii Europene a Drepturilor Omului; sustinerea orala a actiunii in fata instantei europene;
 • Consultanta juridica si reprezentare in executarea hotararilor definitive pronuntate de catre Curtea de la Strabourg;
 • Asistenta juridica si reprezentare in negocierea unui acord cu statul parat;
 • Consultanta juridica si reprezentare in orice alta procedura interna care ar decurge dintr-o hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu: revizuirea in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului).
CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 • Consultanta privind incheierea/executarea/modificarea/incetarea contractelor administrative
 • Consultanta si reprezentare in instanta cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative
 • Asistenta juridica si reprezentare in fata autoritatilor publice in procedura prealabila, precum si in fata instantelor de contencios administrativ
 • Consultanta si reprezentare in cadrul procedurilor legate de concesiuni
 • Acordarea de consultanta privind legislatia vamala, taxe si impozite
 • Consultanta de specialitate in domeniul taxelor si impozitelor de orice natura
 • Consultanta privind acordarea de finantari
 • Reprezentare in fata autoritatilor fiscale din Romania si asistenta in cazul disputelor cu aceste autoritati
 • Reprezentare in instanta in cadrul litigiilor de contencios fiscal
 • Consultanta si asistenta juridica in domeniul Legii 50/1991 in fata autoritatilor locale
DREPT CIVIL

 • Consultanta cu privire la diverse aspecte privind aplicarea legii civile
 • Asistenta juridica si reprezentare in procedurile administrative si judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor
 • Asistenta juridica in negocierea tranzactiilor imobiliare
 • Asistenta juridica privind incheierea/executarea/modificarea/incetarea contractelor de: vanzare-cumparare, schimb, furnizare, inchiriere, antrepriza, asociere in participatiune, mandat, imprumut, intretinere, renta viagera etc.
 • Redactarea si sustinerea actiunilor civile în fata instantelor de judecata in diferite faze procesuale
 • Executarea hotararilor pronuntate de instantele judecatoresti
 • Drept succesoral: consultanta si asistenta juridica in cazuri specifice
DREPTUL ASIGURARILOR

 • Acordarea de consultanta cu privire la negocierea/redactarea contractelor de asigurare de orice tip
 • Reprezentarea in instanta in cadrul litigiilor generate in cadrul raporturilor de asigurari
 • Promovarea si sustinerea actiunilor in vederea recuperarii daunelor materiale si daunelor morale, ca urmare a unor accidente de circulatie
 • Reprezentarea societatilor de asigurare in litigiile privind asigurarile RCA si CASCO
 • Asistenta juridica acordata societatilor de asigurare, brokerilor si agentilor de asigurare in organizarea relatiilor lor comerciale legate de activitatea de asigurare
 • Asistenta juridica acordata asiguratilor in relatia lor cu societatile de brokeraj sau de asigurare
DREPT FINANCIAR-BANCAR

 • Asistenta juridica privind procedurile si conditiile de autorizare in cazul institutiilor de credit, precum si în cazul instituţiilor financiare nebancare (IFN)
 • Acordarea de consultanta privind activitatea bancara
 • Redactarea de contracte bancare
 • Adaptarea contractelor bancare la modificarile legislative in materie
 • Consultanta de specialitate in activitatea curenta specifica societatilor de leasing
 • Consultanta si reprezentare privind situatiile juridice generate de raporturile banca-clienti
 • Asistenta juridica in procesul de lansare de noi produse si servicii
 • Reprezentare in proceduri de conciliere
 • Asistenta juridica cu ocazia recuperarii creantelor de la debitorii rau-platnici
 • Consultanta cu privire la oportunitatea unor tranzactii financiare
DREPT SOCIETAR SI INSOLVENTA

DOMENIUL DREPTULUI SOCIETAR

 • Asistenta juridica privind infiintarea, functionarea curenta, incetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societatilor comerciale
 • Asistenta juridica privind înfiintarea organizatiilor non-profit (asociatii, fundatii)
 • Operatiuni de majorare sau diminuare ale capitalului social al societătilor comerciale
 • Deschiderea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentante
 • Adunari generale ale asociatilor/actionarilor – procedura de organizare, asistare, reprezentare, inregistrare hotarari, actiuni in anularea hotararilor
 • Redactarea, negocierea si asigurarea de asistenta de specialitate cu ocazia incheierii contractelor comerciale de orice fel (vanzare-cumparare, închiriere, leasing, distributie, joint-venture, imprumut, comodat, mandat, gaj, ipoteca, cesiuni)
 • Fondul de comert-exploatare, protectie si tranzactii
 • Consultanta juridica si redactarea de rapoarte de consultanta cu privire la orice aspecte de drept societar
 • Reprezentarea clientilor in fata instantelor de judecata romane precum si in fata instantelor arbitrale
 • Asistenta si reprezentare in relatia cu executorii judecătoresti
 • Consultanta in materia reorganizarii extra-judiciare, proceduri de preventie (concordat preventiv, mandat ad-hoc)
 • Consultanta si asistenta juridica privind infintare de entitati off-shore

DOMENIUL INSOLVENTEI

 • Acordarea de asistenta juridica si reprezentarea in instanta in cadrul procedurilor de reorganizare si faliment atat a creditorilor, cat si a debitorilor
 • Elaborarea de strategii in vederea evitarii starii de insolventa
DREPTUL FAMILIEI

 • Asistenta si reprezentare in actiuni de divort
 • Asistenta si reprezentare in actiuni de partaj (impartirea bunurilor comune in timpul sau dupa desfacerea casatoriei)
 • Asistenta si reprezentare in actiunile care au ca obiect interesele minorilor (stabilirea domiciliului minorului, incredintare, educare si crestere a copiilor minori)
 • Asistenta si reprezentare in actiuni ce au ca obiect nulitatea casatoriei
 • Asistenta si reprezentare in actiuni ce au ca obiect tutela
 • Asistenta si reprezentare in actiuni ce au ca obiect stabilirea şi tagada paternitatii
 • Asistenta si reprezentare in actiuni ce au ca obiect decaderea parintelui din drepturile parintesti
DREPTUL MUNCII

 • Asistenta juridica privind încheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca si a contractelor colective de munca
 • Redactare regulamente de ordine interioara
 • Contestarea sanctiunilor disciplinare
 • Actiuni in pretentii pentru recuperarea prejudiciilor
 • Consultanta privind desfacerea contractelor individuale de munca
 • Consultanta si reprezentare privind acordarea drepturilor de asigurări sociale
PROPRIETATE INTELECTUALA

 • Negocierea/redactarea de contracte de editare, reprezentare teatrala sau executie muzicala, reproducere a unei opere de arta
 • Asistenta in vederea cesionarii drepturilor patrimoniale de autor asupra operelor literare, artistice sau stiintifice, precum si de creatie intelectuala
 • Asistenta in cazul programelor de calculator – reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial; operatiuni privind traducerea, adaptarea, precum si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator; operatiuni privind distribuirea si închirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator
 • Inscrierea denumirilor si marcilor la organele competente